Botimet dhe Biblioteka
Instituti ka krijuar një bibliotekë të pasur me mbi 300 tituj librash dhe mbi 2000 artikuj shkencorë në fushën e veprimtarisë së tij në ndihmë të studenteve dhe studiuesve të tij.

IKZHB është në procesin e përgatitjes për botim të një reviste të mirëfilltë shkencore, e cila do të mbulojë disiplinat kryesore, duke u ardhur në ndihmë universiteteve dhe punonjësve të institucioneve kërkimore, agjensive finacuese dhe kërkuesve të pavarur në Shqipëri dhe Rajon.

Biblioteka