Të Lista e EventevePrint
Industry 4.0 - Automation and impact on employement- Accelerator Workshop

ORGANIZON:   Innovation Hub (Godina e Inovacionit)
VENDI:   Innovation Hub
DATA:    23.11.2016
FILLIMI:   16.00
MBARIMI:   18.00

Moderatori:   Antonio Santangelo
Archidata


QËLLIMI DHE TEZAT E DISKUTIMIT:

Ky workshop synon të frymëzojë, edukojë dhe forcojë individët, grupet dhe komunitetin. Hapësirat e zhvillimit të aktivitetit ofrojnë infrastrukturën e duhur për krijimin e sipërmarrjeve dhe komunitetit Start Up në Tiranë. Me qëllim stimulimin e sipërmarrjes lokale, kjo nismë synon të lidhë dhe të nxisë më tej bashkëveprimin e aktorëve në këtë ekosistem. Ky grupim te rinjsh do te formoje dhe menaxhoje idete e tyre duke u munduar qe nepermjet ndihmes dhe keshillimit te kene mundesi ti cojne me perpara keto ide.

Tematikat e workshop-it:

• What’s new?
• Circular economy
• Distinctive features
• Changing factors & factors
• Focus Areas
• Technology & Innovation
• Italian strategy: 5 Pillars