Të Lista e EventevePrint
Smart City: Not just technology - Open Innovation

ORGANIZON: Innovation Hub (Godina e Inovacionit)
VENDI:  Innovation Hub
DATA: 22.11.2016
FILLIMI: 16.00
MBARIMI: 18.00

Moderatori:    Antonio Santangelo Archidata Milano


QËLLIMI DHE TEZAT E DISKUTIMIT:

Open Innovation përfaqëson një iniciativë ku Startupet dhe SME-të do të kenë mundësi të mësojnë dhe kuptojnë se si bëhet profilizimi I kompanive të tyre, shërbimeve/ produkteve si edhe pronës intelektuale, duke lehtësuar gjetjen e partnerëve dhe mundësuar zhvillimin e mëtejshëm të biznesit. Këto aktivitete do të mundësojnë që inovatorët edhe sipërmarrësit e rinj të zgjerojnë njohuritë e tyre mbi bashkëpunimin me organizatat ndërkombëtare dhe sipërmarrjen ndërkombëtare.

Tematikat e workshop-it:

• Smart City
• How many smartC
• Smart Tech & Ingredients
• From smart to sharing
• Sharing Cities