Partnerë Vendas
Instituti i Kërkimit dhe Zhvillimit "Barleti" ka zhvilluar dhe po zhvillon partneritete me një sërë institucionesh publike dhe private, brenda dhe jashte vendit.

Partnerë vendas
 • Departamenti i Administratës Publike
 • Shërbimi Kombëtar i Punësimit
 • Bashkia Durrës
 • Bashkia Berat
 • Bashkia Vorë
 • Agjencia e Shërbimit Arkeologjike
 • Instituti i studimeve sociologjike
 • Instituti i Studimeve Publike dhe Ligjore
 • Instituti i bashkëpunimit për integrim dhe zhvillim
 • Zyra e Avokatisë HAKANI & ASSOCIATES
 • Zyra e Avokatisë KALO & ASSOCIATES
 • Vodafone Albania