Biblioteka / Libra të Biznesit dhe Menaxhimit
Titulli:Supervision in the Hospitality Industry, Fifth Edition
Autori: D. Ninemeier; Raphael R. Kavanaugh
Shtëpia Botuese: AMERICAN HOTEL & LOODGING EDUCIONAL INSTITUTE
Viti i Publikimit: 2013
Gjuha: Anglisht
Numri i Faqeve: 392
ISBN: 978-0-86612-405-8, 978-0-86612-406-5 (with online component)