Partnerë Të huaj
Instituti i Kërkimit dhe Zhvillimit "Barleti" ka zhvilluar dhe po zhvillon partneritete me një sërë institucionesh publike dhe private, brenda dhe jashte vendit.

Partnerë të huaj
  • Universiteti i Udines, Itali
  • Universiteti i Triestes, Itali
  • Universiteti Webster në Viene, Austri
  • Universiteti shtetëror i Tetovës
  • Universiteti AAB me seli në Prishtinë, Kosovë
  • Universiteti për teknologji dhe biznes Prishtinë, Kosovë
  • Universiteti i Europës Juglindore në Tetovë, Maqedoni
  • Skills International
  • Universitetet pjesëmarrëse në programin TEMPUS;