E-Mail Adresat për Kontakte
Drejtor i Institutit
director.bird@umb.edu.al
Zyra e Informacionit
info.bird@umb.edu.al
Adresa dhe Telefoni
Adresa:
Tiranë, Rr."Sami Frashëri", Nr 41,
Universiteti "Marin Barleti",
Instituti i Kërkimit
dhe Zhvilimit Barleti
Tel. / Fax:
+355 04 2430 333
+355 04 2252 621
 
Forma për Kontakte
*
*
(zgjidhni email) *
*

 *