Konferenca dhe Workshope

01-03 Qershor 2016 - Instituti Barleti mori pjesë në Workshopin e Projektit: '' Sigurimi i Cilësisë Akademike në Universitetet Shqiptare '', Bukuresht, Rumani.

20-21 Maj 2016 - Instituti Barleti bashkëorganizoi me Institutin Adriapol dhe me mbështetjen e Friedrich Ebert Foundation Forumin Ndërkombëtar për Ekonominë Kreative '' Ndërtimi i një Rajoni Kreativ '', Durrës, Shqipëri.

20 shkurt 2016 - Instituti Barleti mori pjesë në Seminarin Ndërkombëtar ''Bursa e Tourizmit Pulja '' me temë: ''Turizmi si një përvojë'', Lecce, Italy.

19 shkurt 2016 - Instituti Barleti mori pjesë në Konferenën Ndërkombëtare "Inkurajimi dhe zhvillimin i projekteve të përbashkëta: Programet evropiane dhe mundësitë për Universitetet e zonës së Adriatikut", me temë: ''Horizon 2020, një sfidë për Universitetet Shqiptare'', Universiteti Termoli, Campobasso, Itali.

17 Shkurt 2016 - Instituti Barleti mori pjesë në konferencën: '' Potenciali i makro-rajonit Adriatiko-Jonik, forcimi i kohezionit midis ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme për të krijuar rrjete inteligjente dhe për të ndarë inovacionin dhe transferimin e teknologjisë ''; Universiteti i Barit, Itali.

6-7 Nëntor 2015 - Instituti Barleti mori pjesë në Konferencën Ndërkombëtare: '' Promovimi i Qyeteteve Inteligjentë, sfidat dhe mundësitë '', Durrës, Albania.

2 Nëntor 2015 - Instituti Barleti mori pjesë në Konferencën: '' Jashtë Kufijve: Hulumtimi dhe krijimi i politikave nga Skena kulturore e Pavarur të Shoqatave të Europës Jug Lindore '' me temë '' Konteksti Shqipëtar në skenën e Ballkanit'', Sofje, Bullgaria.

09 Dhjetor 2015 - Në kuadër të Ditës së të Drejtave të Njeriut, Instituti Barleti për Kërkim dhe Zhvillim në bashkëpunim me Ambasaden Hollandeze organizoi tryezën e rrumbullakët ne temë: '' Të drejtat e njeriut, në perceptimin e të rinjve '', Tiranë.

25 Nëntor 2015 - Instituti Barleti mori pjesë në konferencën: "Knowledge intensive Entrepreneurship in the Euro-Mediterranean Area" - "Njohuri intensive në Sipërmarrje si në zonën e Euro-Mesdheut", Universiteti i Salentos, Itali.

30 Tetor 2015 - Instituti Barleti për Kërkim dhe Zhvillim në bashkëpunim me Institutin Adriapol organizoi konferencën: '' Progres i qendrueshëm në shëndetësi ''.